200. Gün Deprem Raporu I Hatay

Ağustos 2023

6 Şubat depreminin 200. gününde Hatay kentinin genel durumunu, acil sorunları ve resmî açıklamalarda yer almayan hakikati ortaya koyduğumuz raporumuzdur.

Kentin yeniden inşası, halkın söz, yetki ve karar sahibi olduğu bir pratikle mümkündür.

6 Şubat Depremi   Faaliyet Raporu

Mart 2023

“Yıkıntıların arasından yeni bir yaşam inşa ediyoruz.”

Ankara Beslenme ve Barınma Maliyet Raporu

Kasım 2022

“Ankara’nın yoksul mahallelerinde bulunan Halkevi Şubelerinin yürüttüğü faaliyetler etrafında hazırlanan bu rapor, Ankara’da yoksulluğun nasıl yaşandığını gözler önüne seren çalışmalara katkı sunmak amacını taşımaktadır.”

2020-22 Çalışma Raporu

Haziran 2022

“..geçtiğimiz mücadele döneminde insanca yaşama talebini büyüttük. Direnenlerin yanında yer aldık, dayanışmayı büyüttük. Faaliyet raporumuz, Halkevlerinin birikimini ortaya koymakla birlikte önümüzdeki dönem mücadelemizin ilerleyeceği zeminlere, mücadele olanaklarına ışık tutuyor

Ankara Ulaşım Hakkı Raporu

Aralık 2019

Ankara kentinin sorunları konuşulmaya başlandığı zaman ilk önce ulaşım sorunu akla gelir. 

Konut Krizi Raporu

Aralık 2021

Milyonlarca insan için ev sahibi olmak ömür boyu çalışılsa dahi hayal haline geldi. Hanelere giren gelir düştükçe, kiralara ayrılan pay artıyor. Barınmaya ayrılan pay en önemli gider kalemi haline dönüşüyor.