Ankara Ulaşım Hakkı Raporu

Aralık 2019

Ankara kentinin sorunları konuşulmaya başlandığı zaman ilk önce ulaşım sorunu akla gelir. 

Konut Krizi Raporu

Aralık 2021

Milyonlarca insan için ev sahibi olmak ömür boyu çalışılsa dahi hayal haline geldi. Hanelere giren gelir düştükçe, kiralara ayrılan pay artıyor. Barınmaya ayrılan pay en önemli gider kalemi haline dönüşüyor.