Yönetim Kurulu

Genel Yönetim Kurulu

Nebiye Merttürk
Zeynep Çelik
Kutay Merinç
Mustafa Eberliköse
Berna Demirdaş
Rüya Kurtuluş
Sercan Aran
İlhan Yiğit
Nevruz Tuğçe Özçelik
Nurcan Altunkaya
Seçil Ege Değerli
Ateş Aktaş
Erkan Sümer
İbrahim Kara
Evrim Çakır
Dursun Ali Koyuncu
Eda Efil Aksoy
Halit Bayraktar
Abdullah Kaan Biket
Uğur Demir
Samüt Karabulut
Serdar Kibar
Cevat Aydemir
Deniz Önen
Orhan Sarıbal
Ali Şeker
Çiğdem Serin
Hasan Pulat
Hadi Sinan İskit
Ferda Koç