kira-1

Yüzde 25’lik kira artış zammı kaldırılmasın.
Uygulama devam etsin, uygulanıp uygulanmadığı denetlensin.


11 Haziran 2022 Cumartesi günü yayınlanan 31863 sayılı Resmi Gazete’de duyurusu bulunan “Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir.” hükmü, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin "Geçen yıl kiracıları rahatlatmak için konutlarda yüzde 25 sınırı getirdik. Temmuz ayında bitiyor. Ondan sonra serbest piyasa çerçevesinde kendi aralarında anlaşacaklar. Bu geçici bir süreçti, 1 yıllıktı." sözlerinden anlaşıldığı üzere ortadan kaldırılacaktır.

Ülkemizde büyük bir konut krizi yaşanırken ve bundan en çok etkilenen kesimler kiracılarken, kira artışlarına getirilen %25’lik artış sınırının kaldırılmamasını, uygulamanın devam etmesini ve denetlenmesini talep ediyoruz!

457 kez imzalandı