Yoksullaştırmaya ve faşizme karşı birlikte direnelim

HALKEVLERİ'YLE 1 MAYIS'A