Halkevleri şube faaliyetlerinde görev alabilirimÇocuklarla ve eğitimle ilgili çalışmalara katılabilirimMaddi destek sunabilirim (iş/bağış/araç-mekân kullanımı vb.)Uzmanlık alanımda katkı sunabilirimMahallemde veya işyerimde ilgili örgütlenme faaliyetine katılabilirimHalkevlerinin kampanyalarının yaygınlaştırılmasında destek sunabilirim