ABD-İsrail saldırganlığına karşı barış halkların direnişiyle gelecek!

Filistin halkına karşı aylardır ağır bir soykırım saldırısı yürüten işgalci İsrail, kendi meşruiyet sorununu ve uluslararası izolasyonunu savaşı daha geniş bir alana yayarak gidermeye çalışıyor.

Ne uluslararası hukuku ne de milyonların dünyanın dört yanında sokaklara dökülerek yaptığı barış çağrılarını dinleyen İsrail, Suriye’deki İran konsolosluğunu vurarak Ortadoğu’da ABD ve Batı Avrupa devletlerinin de dahil olduğu bir büyük savaşın fitilini ateşlemeye çalışmıştı.

Birleşmiş Milletler’de ABD’nin mutlak koruma ve desteğiyle kural tanımaz saldırganlığını sürdüren İsrail karşısında İran da 13 Nisan’ı 14 Nisan’a bağlayan gece saatlerinde, bugüne kadar örneği görülmemiş bir misilleme ile askeri hedefleri vurdu.

Ülkemizi çevreleyen Doğu Avrupa ve Ortadoğu ülkelerindeki çatışmalar genişleyerek sürerken, tehdidin büyüklüğü karşısında artık bir “Üçüncü Dünya Savaşı” olasılığı daha yaygın bir biçimde telaffuz ediliyor.

ABD emperyalizmi liderliğindeki NATO ekseninin ve onun İsrail gibi ileri karakollarının saldırganlığı ve müdahaleciliği durdurulmazsa Ortadoğu çok daha fazla şiddete ve savaşa maruz kalacak.

Bu pervasız saldırganlık, ülkemizi de işgalcilerin ileri karakoluna çeviren NATO üslerinin varlığı, emperyalizm işbirlikçisi politikalar ve İsrail’le sürdürülen askeri, diplomatik, ekonomik ilişkiler sayesinde sürmektedir.

Başta NATO olmak üzere ikili askeri ilişkileri son bulmalı, İsrail’e dönük yaptırımlar genişletilerek askeri, ticari ve siyasi ilişkilerin kesilmelidir.

İşgalciler yenilecek, direnen halklar kazanacak! Ortadoğu’ya barış direnişle gelecek!