İklim krizinin sonucu olan yüksek sıcaklıklar yaşamlarımızı riske atıyor!

Yüksek sıcaklıklar basit bir hava olayı değil, kapitalizmin yarattığı iklim krizinin sonuçlarından biridir. Yüksek sıcaklıklar aynı zamanda halk sağlığı ve işçi sağlığını olumsuz yönde etkilemekte, iş cinayetlerine ve meslek hastalıklarına yol açmaktadır.

Yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlarla birlikte aşırı sıcak ortamlarda çalışmak zorunda olan işçiler çok büyük risk altındadır.

Yüksek sıcaklıkların yol açabileceği olumsuz sonuçlara karşı acilen iş yerlerinde önlemler alınmalı, açık havada, sahada çalışan işçiler sahadan çekilmeli ve ücretli izine çıkarılmalıdır.

Özellikle inşaat, tarım, liman, tersane, enerji ve genel hizmetler iş kollarında çalışan işçiler dış mekanlarda uzun süre güneş ışınlarına ve yüksek ısıya maruz kalmakta, bundan dolayı özellikle baş dönmesi ve bilinç bulanıklığı gibi nedenlerle iş kazası ve işçi cinayetlerine yol açabilecek olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

Fabrika, atölye, ofis, depolama alanları ve nakliye araçlarında yani kapalı mekanlarda çalışanlar da bu sonuçlardan benzer şekilde etkilenebilmektedir. Yüksek sıcaklıkta çalışma sonucu sıcak çarpması, kas ağrısı-kas yıkımı, sıcak baygınlığı, sıcak döküntüsü, yüksek vücut ısısı, terleme, yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı ve kaybı, mide bulantısı, kas krampları ve ağrısı, astım, spazm olağan sonuçlardır.

Bu koşullar altında acil ve hayati olmayan işlerde işçiler ücretli izine çıkarılmalıdır.

Çalışmanın ertelenemeyeceği işlerde ise;

. Acil sağlık müdahalesi imkanları her an harekete geçebilecek şekilde hazır bulunmalıdır.

. Çalışma ortamında havalandırma tertibatları yeterli hale getirilmelidir. Aşırı sıcaklık halinde üretime ve çalışmaya ara verilmelidir.

. İşçilerin serinlemesi ve su içmeleri için mola süreleri yeniden düzenlenmeli ve işyerlerinde sebil gibi su/sıvı kaynaklarına erişimi kolaylaştırılmalıdır.

. Belediye, enerji, yol gibi iş kollarında sahada çalışan işçiler sahadan çekilmelidir. Sayaç okuma, park ve bahçe düzenlemesi gibi işler ertelenmelidir.

. İşçi servislerinde klima imkanları geliştirilmelidir, ulaşım klima olmadığı koşullarda sağlanmamalıdır.

Yüksek sıcaklıklar altında açık alanda da kapalı alanda da yeterli önlemler alınmadan çalıştırılan işçiler ciddi risk altındadır. İklim krizi bir işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunudur. İşçilerin sağlığı üretim baskısından daha önemlidir. Bu konuda çalışma yapan odaların, sendikaların ve kuruluşların talepleri karşılanmalı, tavsiyeleri dinlenmelidir. Önlemlerin alınamadığı koşullarda işçiler ücretli izinli sayılarak sahadan, çalışma alanlarından çekilmelidir.