Halkevleri Olağanüstü Genel Kurulu tamamlandı: “Şimdi Halkevcilik Zamanı”

Halkevleri Olağanüstü Genel Kurulu, Ankara’da toplandı. Yeni dönemde yoğunlaşılacak mücadele başlıklarına ve örgütsel sorunlara dair tartışmaların yaşandığı genel kurulda, yeni yönetim belirlendi. Genel Başkan Nebiye Merttürk oylamanın ardından yaptığı konuşmada, “Bu salon bugün halkın bağımsız siyasetini örgütleme, halkı örgütlü bir güce dönüştürmek için hak ve özsavunma mücadelelerini yükseltme ve kendisini mücadele içinde yeniden kurma iradesine sahip çıkmıştır. Yolumuz açık olsun” dedi

 

Halkevleri Olağanüstü Genel Kurulu, Ankara’da Yılmaz Güney Sahnesi’nde toplandı. Özgürlük, demokrasi  ve hak mücadelelerinde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşunun ardından Halkevleri’nin mücadele pratiklerinin videolarından oluşturulan bir kolaj gösterildi.

Açılış konuşmasını yapan Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, Halkevleri’nin tarihi boyunca oluşturduğu mücadele perspektifine, deneyimlerine ve oluşturulan kolektif birikime değindi. Geçmişten aldıkları ilhamla faşizme karşı mücadelenin her cephesinde direniş eğilimlerini güçlendirme ve mücadeleleri büyütme sorumluluklarının farkında olduklarını ve bütün enerjilerini bunun için harcayacaklarını ifade etti.

Yeni mücadele sürecinin kendileri açısından aynı zamanda bir özeleştiri süreci de olacağını ifade eden Merttürk, halkın örgütsüzleştiği, pasifize edildiği, özellikle seçim sürecinde seçmen olmaya indirgendiği, kendi mücadelesinin öznesi olmaktan uzaklaştırıldığını vurguladı. Merttürk, verecekleri özeleştirinin de pratiklerine yansıyacağının altını çizdi.

Merttürk söyle konuştu:

Neoliberalizmin emeğimizi, bedenimizi, yaşamlarımızı, kentlerimizi ve doğayı yıkıma sürüklediği bir çağda; ülke tarihinin en yıkıcı depremlerinden birisi ile sarsıldığımız bir zamanda; umutların sandığa bağlandığı ve ortaya çıkan seçim sonucu ile yerle bir olduğu bir mevsimdeyiz. Ekonomik, toplumsal, fiziksel her anlamda yıkıntıların arasında bir kez daha zoru birlikte aşmak, kendi geleceğimizi Türkiye halklarının geleceği ile ortaklaştırarak ayağa kalkmak için bir aradayız. Çünkü yıkıntıları ardımızda bırakacak bir yeniden inşa çağının da arifesindeyiz aynı zamanda.

Yeniden inşa dediğimiz bizim için bir yüzü geçmişe bir yüzü geleceğe bakan bir Janus başıdır. Şimdi geçmişe bakıp yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı görme, tartışma, kaybettiklerimiz üzerine düşünme zamanıdır. Ama aynı anda geleceğe bakıp devrimci bir atılganlıkla, sınıfın bağrında, emekçi mahallelerinde, işyerlerinde, kentlerde ve kırlarda boy veren kavgaları örgütleme zamanıdır. Neoliberal saldırganlığa ve faşizme karşı halkın özsavunmasını örgütleme zamanıdır.

Merttürk konuşmasının devamında neoliberal çöküntü ve faşizm karşısında halkın örgütsüz, hareketsiz ve savunmasız bırakılmış olmasında yapamadıklarının muhasebesinin yapılmasının zamanı olduğunu belirterek, “Bu halkın üzerine çöken piyasalaştırma, dinci gericilik, ırkçılık ve faşizm karşısında halkın bağımsız, laik, ilerici, direngen eğilimlerini öne çıkarmak, yola yoldaş olmak, ateşe çıra olmak zamandır. Şimdi Halkevcilik zamanıdır” dedi.

Merttürk şunları söyledi:

Şimdi hiç olmadığı kadar Halkevcilik yapma zamanıdır. Neoliberalizme ve faşizme karşı direniş eğilimlerinde direnenlerin çalacağı ilk kapı olmak, direnişleri yan yana getirerek, direnişlerin birliği üzerinden halka devrimci bir politik adres yaratmak için yola koyulma zamanıdır.

Neoliberal çöküntüye ve faşist saldırganlığa karşı örgütlenmeyi büyütme, halkın hak ve özsavunma mücadelelerini çoğaltma zamanıdır. Var olan örnekleri ilerletmek, yeni örnekler çıkarmak ve bunları bütünsel bir politik program etrafında birleştirme zamanıdır. Seçim sonrası muhalefetin yenilgi psikolojisine girdiği, iktidarın da saldırıları tırmandırmak için cesaret kazandığı bir süreçte halkın bağımsız siyasetini ve örgütlü gücünü büyütme zamanıdır.

“Kendimizi mücadele içinde yeniden kuracağız”

Merttürk’ün konuşmasının ardından söz alan delege ve üyeler, yeni dönemde yoğunlaşılacak mücadele başlıklarına ve örgütsel sorunlara dair konuşmalar yaptı.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların ilerletilmesi, Yaşam Meclisleri’nin halkın bağımsız politik bir güç haline getirilmesi açısından değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılması, eğitimde dinci gericiliğe ve piyasalaşmaya karşı mücadelenin devrimci öğretmenlerin ve mahalle çalışmalarının inisiyatifinde yükseltilmesi, çocuklara yönelik çalışmaların ilerletilmesi, depremle birlikte somut bir gerçeklik kazanan toplumsal sağlık ve halkın mühendisleri çalışmalarının geliştirilmesi gibi pek çok mücadele gündemi somut deneyimler üzerinden aktarıldı.

Genel Kurul’da örgüt bünyesinde bir Danışma Kurulu oluşturulması, sonbaharda bir Türkiye Halkevleri Çalıştayı düzenlenmesi ve örgütlenme sorunu üzerine çalışmalar yürütecek Örgütlenme Atölyesi kurulması için verilen önergeler kabul edildi.

Genel Kurul, yeni dönem Halkevleri Genel Yönetim Kurulu üyelerinin belirlendiği oylama ile son buldu. Genel Başkan Nebiye Merttürk oylamanın ardından yaptığı konuşmada, “Bu salon bugün halkın bağımsız siyasetini örgütleme, halkı örgütlü bir güce dönüştürmek için hak ve özsavunma mücadelelerini yükseltme ve kendisini mücadele içinde yeniden kurma iradesine sahip çıkmıştır. Yolumuz açık olsun” dedi.

Olağanüstü genel kurulda oluşan yeni yönetim şu şekilde

Nebiye Merttürk

Sevinç Hocaoğlulları

Özgür Ersoy

Evrim Çakır

Sercan Aran

Berna Demirdaş

Sevil Ulaş

İlhan Yiğit

Nurcan Altunkaya

Halil Korutürk Özcan

Mihriban Yıldırım

İbrahim Kara

Haktan Özkan

Faruk Yıldırım

Serdar Kibar

Ali Deniz Karahan

Uğur Demir

Kamil Ustabaş

Eda Efil Aksoy

Işıkhan Güler

Gökhan Marim

Tuana Uğuz

Veyis Sami Türkmen

Ahmet Keskin

Metin Özuğurlu

Kadriye Tuğcu

Fadik Yazar

Özlem Mansuroğlu

Ali Şeker

Orhan Sarıbal