Anayasa Değişiklik Teklifine Hayır!

Eşitlik, Özgürlük Ve Laiklik İçin Mücadeleyi Büyütmeye Devam Edeceğiz

AKP iktidarının yürütücüsü olduğu gerici faşist rejim; dinci gericiliği, kadın ve LGBTİ+ düşmanlığını Anayasa değişikliği teklifiyle tırmandırmaya devam ediyor. Anayasa değişikliği teklifi basit bir seçim hamlesi değil iktidarın gelecek tahayyülünün ürünüdür. Sadece kadın ve LGBTİ+’ların haklarına yönelik değil geleceğimize, eşit şekilde birarada yaşama özlemimize yöneliktir. Yirmi yıldır AKP iktidarında yaşadığımız şey, giderek kurumsallaştırılan faşizm ve gericilikten başka bir şey değil.
Ne trajiktir ki tarikat ve cemaatlerin elinde çocukların istismara uğradığı, yanı başımızdaki İranlı kadınların gericiliğe karşı yüzlerce insanın ölümüne rağmen başörtüsü isyanının olduğu günlerde gündeme geldi.

Bugün toplumsal bir kriz içerisindeyiz. Bu kriz içerisinde başta kadın ve LGBTİ+’lar olmak üzere toplumun pek çok kesimi eşitlik talebini yükseltiyor. Anayasa değişiklik teklifi karşısında nasıl tavır alınması gerektiğini düşünenler yüzünü eşitlik talebiyle yaşamın tüm alanlarında sözünü söyleyen kadınlara ve LGBTİ+lara, toplumsal muhalefete dönsün: “Bizim sözümüz Hayır!”

Yaşamın bütün alanlarında, eğitimin, sosyal politikaların, sağlık politikalarının, yargı pratiklerinin dinselleştirilmesi; şiddetin, eşitsizliklerin, emek sömürüsünün fıtrat ile meşrulaştırılması karşısında laiklik ilkesiyle yaşamı yeniden örgütleyen bizlerin sözü gayet açık: Laiklik ilkesini yok sayan Anayasa değişikliği tüm kadınların emeği, bedeni ve yaşamları üzerindeki denetimi arttırmaya yöneliktir. Laiklik; güncel hayatta devlet idaresinde, eğitimde, siyasette her gün defalarca ihlal edilirken, laikliğe aykırı bir hükmün ilk defa Anayasa maddesi haline getirilmesi, bir dine ve mezhebe ait bir ritüelin-giyinme biçiminin Anayasal güvenceye kavuşturulması istenmektedir.
Seçim-seçmen kaybedilir korkusuyla meclisteki oylamada bu girişime destek vermeyi düşünenlere sesleniyoruz:
Bu değişikliğe de bu değişikliğin müzakere edilmesine de, masalarda pazarlık konusu yapılmasına da HAYIR!

LGBTİ+ düşmanlığı yapan iktidar Anayasa değişikliğini “aile ve evlilik kurumunun her türlü tehlike, tehdit, saldırı, çürüme ve sapkın akımların dayatmalarına karşı korumak”la gerekçelendiriyor. Değişiklik ile LGBTİ+ var oluşunu, toplumun kutsal kabul ettiği öne sürülen aile kavramının karşısına yerleştirerek nefret söylemi derinleştiriliyor, kışkırtılan sapkınlık söylemi ile LGBTİ+’lar açık hedef haline getirilmeye devam ediyor. Oysa tüm kurumlarıyla çürüyen iktidar karşısında LGBTİ+lar gökkuşağı renkleriyle yaşamı sarmalayarak toplumu eşitlikçi biçimde dönüştürmeye devam ediyor. Ayrımcılığa karşı eşitlik mücadelesinin önüne konulmak istenen bu değişiklik teklifine, bu teklifin müzakere edilmesine HAYIR!

Kadınları ve LGBTİ+’ları yok sayarak Anayasa değişikliğini masalarına koyanları bir kez daha uyarıyoruz. Bedeller ödeyerek kazanılan haklardan taviz vermeyeceğiz. Kadınların emeği, bedeni, yaşamları pazarlık konusu değildir!

Eşitlik, Özgürlük Ve Laiklik İçin Mücadeleyi Büyütmeye Devam Edeceğiz
Eşitlik içerisinde bir arada yaşadığımız laik bir ülke kuracağız!