Tüm Fındık Üreticilerini Emeğine, Alın Terine Sahip Çıkmaya Davet Ediyoruz

Karadeniz ve Doğu Marmara bölgelerinde yüz binlerce insanın geçim kaynağı, Türkiye’nin ilk sırada yer alan tarımsal ihracat ürünü fındıktır. Yıllardır vahşi piyasa koşullarına mahkum bırakılan fındık üreticisi 2022 yılı içinde uluslararası tekeller ve tüccarların insafına terk edilmiştir.

2017-2018 sezonu sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı fındık rekoltesinin tek elden açıklanacağı kararına rağmen Ferrero temsilcileri ve İhracatçılar Birliği fındık fiyatlarını etkilemek için rekolte oyunlarına başvurmaktadır. Bakanlıktan farklı olarak özellikle yüksek miktarlardaki fındık rekoltesi açıklaması üreticinin emeğine dikilen gözlerin bir göstergesidir.

2021 yılında TMO tarafından levant kalite fındık kilogramı 26,50 TL civarında alınmıştır. TMO elindeki fındığın kilosunu 44 TL civarında piyasa satışı yöntemiyle satmıştır. 2022 yılı için 54 TL fındık fiyatı tarımsal enflasyonun %148,90 (Haziran 2022-TÜİK) olduğu bir dönemde üreticiyi düşünmeden belirlenmiştir. Fındık üretimi için gerekli her kalem ürüne sürekli zam gelirken enflasyon oranının altındaki 54 TL’yi kabul etmiyoruz.

Tüm fındık üreticilerini EMEĞİNE, ALIN TERİNE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ. Biliyoruz ki uluslararası şirketler ve yerli iş birlikçileri on yıllardır fındık üzerinde oyunlar oynuyor. Umudumuz ve mücadelemizle önümüzde hiçbir engel duramaz. Tüm halkımızı ve özellikle fındık emekçilerini taleplerimizi yaygınlaştırmaya ve mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

Taleplerimiz

  1. Fındıkta üretici lehine yeni bir fiyat belirlenmeli, bu taban fiyatı olarak uygulanmalıdır.
  2. Fındık alımları TMO üzerinden değil Fiskobirlik üzerinden yapılmalı, Fiskobirlik demokratik bir yapıya kavuşmalı, 4572 sayılı kooperatif yasasının üretici lehine maddeleri geliştirilmeli, şirketler lehine olan maddeleri kaldırılmalıdır. 
  3. TMO’nun geçmiş yıllarda üreticiden aldığı fındık fiyatı ile piyasa satışları arasındaki fark üreticiye geri verilmelidir.
  4. Üreticinin örgütlenmesi önündeki engeller kaldırılmalı, halihazırda var olan Ziraat Odaları, Birlikler vb. çiftçi örgütleri de demokratik yapıya kavuşturulmalıdır.
  5. Ferrero ve uluslararası tekellerle iş birliği halinde olanların oda ve yapıların faaliyetlerine son verilmelidir.
  6. Fındık depolaması kamu eliyle yapılmalı, süreç fındık üreticisinin lehine yürütülmeli, her bölgeye uygun şartları sağlayan depolar kurulmalıdır.
  7. Fındık üreticisi tam sosyal güvence kapsamına alınmalıdır.
  8. Fındık için il dışından gelen mevsimlik işçilerin koşulları iyileştirilmeli, sosyal güvenceleri sağlanmalıdır.
  9. Fındık işçiliği ücreti insanca yaşama uygun olacak şekilde belirlenmelidir.

Halkevleri Tarım ve Gıda Egemenliği Çalışma Grubu