Gericiliğe, nefret söylemlerine, LGBTİ+fobiye karşı eşitlik özgürlük mücadelesi için direnişte birleşelim!

İktidarın ayrımcı, LGBTİ+fobik, baskıcı politikaları ve bunun sonucunda işlenen nefret suçları son zamanlarda şiddetli bir biçimde artmaktadır. Her sene olduğu gibi bu sene de Onur Ayı’na yasaklarla ve polis şiddetiyle girdik. Özgürlüklerin tamamen yok edilmeye çalışıldığı, kadınları ve LGBTİ+’ları ayrımcılığa ve şiddete karşı koruyan İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmaya çalışıldığı, anayasal haklarını kullanan LGBTİ+’lara saldıranların değil, LGBTİ+’ların gözaltına alındığı, türlü bahanelerle etkinliklerin, açıklamaların engellenmeye çalışıldığı, Onur Yürüyüşlerini yaptırmamak üzere siyasal iktidarın hedef göstermesiyle ve yine iktidar tarafından sırtları sıvazlanan dinci, gerici ve faşist grupların tehditleri ile eşitlik, özgürlük ve hak mücadelelerinin engellenmeye çalışıldığı bir süreçteyiz.
Bu tehditlerin yaşamları için direnen, mücadele eden LGBTİ+ları sindirmeye yönelik politikalar olduğunu biliyoruz.
Ancak bizler korkmuyoruz! Bu tehditleriniz, saldırılarınız bizi durduramaz!
Gericiliğe, faşizme, fobiye, dinci ve ayrımcı politikalara karşı cinsel yönelimleri veya cinsiyet kimlikleri, aşkları, özgürlükleri yok sayılan bizler birlikte mücadele ederek eşit, özgür ve laikliğin var olduğu bir yaşamı birlikte kuracağız.
Her yıl olduğu gibi bu yılda ülkenin dört bir yanında Onur Yürüyüşlerine katılacağız.
 Halkevleri olarak İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Datça, Gaziantep ve İzmir özelinde yasaklanan illerde ve bulunduğumuz her yerde Onur Ayı etkinlikleri ve yürüyüşlerine herkesi çağırıyoruz. Baskılar ve güvenlik tehdidi nedeniyle Onur Yürüyüşü Komitesi tarafından etkinlik ve yürüyüşlerin iptal edildiği illerde Onur Ayı ruhunu benimseyip, sonraki yıllarda mücadeleyi büyüterek bu baskıları yıkmaya açık bir davetimiz var.
Gelin özgür bir yaşamı kurmak için direnişte birleşelim!

HALKEVLERİ LGBTİ+ KOMİSYONU