27. Olağan Genel Kurul İlanı

Derneğimiz Genel Yönetim Kurulu’nun 29.04.2022 tarih ve 2022/04 sayılı kararıyla;

Tüzük hükümleri gereği Halkevleri 27. Olağan Genel Kurulu’nun;

Genel kurulun; 28 Mayıs 2022 tarihinde saat 10.00’da Halkevleri Genel Merkezi (Konur Sk. No:8/9 Kızılay Çankaya/ANKARA) adresinde; yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde 12 Haziran 2022 tarihinde saat:10.00’da TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (Necatibey Cad. No:57 Çankaya/ANKARA) adresinde “Halkevleri 27. Olağan Genel Kurulu” adıyla ve aşağıdaki gündemle toplanmasına;

GÜNDEMLER:

 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanını’nın oluşturulması
 3. Genel Başkanı’nın açılış konuşması
 4. Konukların konuşmaları
 5. Genel Yönetim Kurulu çalışma raporu ve mail raporun, Genel Denetleme Kurulu raporunun ve Onur Kurulu raporunun okunması ve raporlar üzerine görüşmeler
 6. Organların ayrı ayrı aklanması
 7. Tüzük Değişikliği
 8. Tahmini bütçenin okunması ve kabulü
 9. Önümüzdeki dönem çalışmalarının ve önergelerinin görüşülmesi
 10. Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu, Onur Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 11. Dilek ve temenniler
 12. Kapanış

Genel Kurul yer ve tarihleri ile gündemlerinin, 15 günlük süre de dikkate alınarak tüzük hükümleri uyarınca oy kullanma hakkınsa sahip delegelere; genel merkez ve şubeler ile temsilciklere asılacak yazılı duyurular ve halkevleri internet sitesindeki ilan ile duyurulmasına,

Tüzüğün 11 inci maddesi uyarınca, karar verilmiştir.

Tüm üyelerimize ve delegelerimize duyurulur.