Ortak mücadele hattı için ikinci toplantı gerçekleştirildi

Bu cinayet, talan ve soygun düzenini birlikte durdurmak ve değiştirmek için ortak mücadele programını hayata geçirmek tarihsel sorumluluğumuzdur.

Basına ve Kamuoyuna,

18 Ocak 2022 tarihinde ortak mücadele hattını büyütmek için bir araya gelen siyasal yapılar olarak bugün ikinci toplantımızı gerçekleştirdik.

Bölgede ve küresel düzeyde savaş politikaları giderek artıyor. Ülkemizde ekonomik kriz her geçen gün derinleşiyor. Krizin faturası halka kesilirken işçiler, emekçiler ve yoksullar insanca ve onurlu bir yaşam için mücadeleyi yükseltiyor.

Gerek dünyanın içerisinde bulunduğu durum, gerekse AKP-MHP iktidarının ülkeyi getirdiği çıkmaz, tam da ortak mücadele etrafında bir araya gelecek güçler için sahada örgütlenmenin ve genişlemenin zeminini her zamankinden daha fazla olanaklı kılıyor.

Savaşa karşı barıştan, sermayenin sömürüsüne karşı emekten, doğanın talanına karşı yaşamdan, eşitlikten, özgürlükten ve demokrasiden yana olan tüm kesimlerle birlikte yürümekte kararlıyız.

Toplantı sonucunda ortak mücadele programının inşası, çalışmaların planlanması ve eş güdümün sağlanması için bir koordinasyon oluşturduk. Bu kapsamda;

  • Savaşa karşı “barış hemen şimdi ve her yerde” iddiasını yükseltmeyi,
  • Ekonomik kriz ve zamlar karşısında insanca bir yaşam hedefini gerçekleştirmeyi,
  • 8 Mart, 21 Mart ve 1 Mayıs mücadele ve dayanışma günlerini hayatın her alanında birlikte örgütlemeyi,
  • Yerel mücadele platformlarını bütün çevrelerle birlikte güçlendirmeyi, demokratik mücadele deneyimimizi ve birikimimizi yeni toplumsal hareketlerle buluşturmayı,
  • Genişleme çalışmalarını en geniş siyasal ve toplumsal mücadele dinamikleriyle sistematik olarak büyütmeyi karar altına aldık.

Bu cinayet, talan ve soygun düzenini birlikte durdurmak ve değiştirmek için ortak mücadele programını hayata geçirmek tarihsel sorumluluğumuzdur.

Dayanışma, mücadele ve umutla…

EMEP-EHP-Halkevleri-HDP-SMF-TİP-TÖP