Emperyalist ve gerici paylaşım savaşlarına hayır

ABD emperyalizmi ve NATO’nun eski Sovyet topraklarına doğru izlediği yayılmacı çizgi ile bunun karşısında bölgesel hegemonyasını korumak isteyen Rusya uzun zamandır bölge halklarının çıkarlarını ve iradesini hiçe sayan gerici bir mücadele içindeydi. Bu gerici çekişme Ukrayna üzerinde yoğunlaştı ve bu sabah itibari ile açık savaşa dönüştü. Uzun zamandır bölgeye yaptıkları silah yığınakları, karşılıklı kışkırtıcı politikalar ile savaş ortamını hazırlayanlar nihayet başardılar.

Neoliberal kapitalist politikaların tıkandığı, ekonomik krizin küresel çapta yaşandığı bir dönemin içindeyiz. Bu dönemin emperyalist politikalarının temel hedefi, yaşadıkları krizi aşmak için sömürgecilik ve bağımlılık ilişkilerini derinleştirmek, bu doğrultuda gerekiyorsa bölgesel savaşlar çıkarmaktır.

Emperyalistler ve bölgesel gericilik Doğu Avrupa’nın yeniden dizaynında Ukrayna savaşını bir nirengi noktası olarak değerlendirmek istiyor. Bölgeyle ilişkili bütün güçler bu savaşla saflarını netleştirmeye çağrılıyor. Dolayısıyla bu gelişme basitçe Rusya ve ABD çatışması değil, NATO ittifakı içi gerilimleri ve Rus yayılmacılığını da barındıran emperyalist-kapitalist sistem içi bir çatışma olarak ortaya çıkmaktadır.

Son yıllarda emperyalist kapitalist sistemin büyük güçleri arasındaki gerilimlerde salınarak aradan pay kapmaya çalışan ve ülkemizin başını beladan eksik etmeyen AKP iktidarı, emperyalist sömürgeciliğin hegemonya piramidinin basamaklarında yükselme hayalleriyle doğu Avrupa krizine de balıklama atlamıştır.

Yaşanan gerici bir paylaşım-hegemonya savaşıdır ve dünya halklarının çıkarına değildir. Bu savaşın tarafı olmakta ülkemizin bir çıkarı yoktur. Bütün bu savaş ortamının yaratılmasında AKP iktidarı doğrudan NATO ittifakındaki emperyalist güçlerin aktif unsuru olarak yer almıştır.

NATO’nun genişleme siyasetinin ve emperyalist işgallerin askeri, ekonomik, diplomatik taşeronluğu siyasetine son verilmelidir.

İlerici, barıştan yana güçlere ve yoksul halklara sesleniyoruz: Bu gerici savaşın tarafı olmayalım. Zaten ekonomik kriz ve yoksullukla boğuşurken, bu savaş dertlerimizin katmerleşmesinden başka bir sonuç getirmeyecektir.

SAVAŞA HAYIR
YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ
KAHROLSUN EMPERYALİZM

HALKEVLERİ