8 Şubat’ta hakları için G(ö)rev’e çıkan sağlık emekçilerinin yanındayız

Tüm sağlık emekçilerine güvenceli iş, tüm halka parasız sağlık!

Pandemi süreci, hem sağlık emekçilerinin hem de sağlık hakkına ulaşmak isteyen vatandaşın yaşadığı sorunlarla bir kriz süreci olarak devam ediyor. Özel hastane sahibi bakanların sağlık sistemini yönettiği memleketimizde parası olmayan sağlık hakkına ulaşamıyor. Başka bir yandan kendileri üç beş ayrı yerden, on binlerce lira maaş alanlar sağlık emekçilerine sefalet ücretlerini reva görüyor.

İnsanlar hastaneden randevu alamıyor, MR gibi sağlık hizmetlerine erişim aylar sonrasına bırakılıyor, acil sağlık hizmetleri için özel hastanelere mahkum ediliyor.

Sağlık emekçileri günleri aşan nöbetler tutuyor, gün içerisinde onlarca hasta muayene ediyor, , kimi zaman yöneticilerinden, kimi zaman da hastalardan veya hasta yakınları tarafından şiddete, hakarete, aşağılamaya maruz kalıyor.

Emekçiler de hastalar da bu koşullarda iki kez mağdur ediliyor. Bütün bu yaşadıklarımız bu sağlık sistemi ile artık yol alınamayacağını çok açık bir şekilde gösteriyor.

Toplumun sağlığı sağlık emekçilerinin sağlığı ile mümkündür

Pandemi tüm ağırlığı ve yıkıcı etkisiyle sağlık emekçilerinin üzerine yıkılıyor. Tükenme noktasına gelen sağlık emekçileri bu ağır yükün altında ezilirse, tüm toplum bu yükün altında ezilir. O yüzden bizler, sağlık emekçilerinin haklı taleplerinin ve eylemlerinin yanında olmalıyız.

Halkevleri olarak diyoruz ki;
Sağlıkçılar ezilirse toplum da ezilir.
Sağlıkçıların hakkı halkın sağlık hakkıdır.
Topluma sunulan ücretli sağlık hizmetini, 5 dakikada muayene olmayı, aylar sonra verilen randevuları, hastalıkları ve ölümü hak etmiyoruz!

Sağlık hakkımıza “sağlıklı” erişebilmek için, 8 Şubat G(ö)REV eyleminde hastanelerden randevu almayarak, randevularımızı iptal ederek bu piyasacı ve yaşam hakkımızı tanımayan sağlık sistemine sağlıkçılarla birlikte dur diyelim!

Sağlıkçıların emeklerinin karşılığı olan ücreti alması
Demokratik olmayan uygulamaların kaldırılması
İş güvencesi taleplerinin karşılanması için
Sağlık emekçilerini destekliyoruz.