Kiralara üst sınır getirilsin! Barınma hakkımız için herkesi mücadeleye çağırıyoruz

Her şeye zam gelirken, ücretlerin olduğu yerde saydığı bugünlerde kiralık konut fiyatlarındaki artış kiracılar için baş edilemez noktaya geldi. Ülkenin her bölgesine kendisi için saray yaptıranlar, öğrencilerin, işçilerin, işsizlerin, düşük ücretlerle çalışan üniversite mezunlarının… barınamadığını görmüyor, umursamıyor. Oysa sağlıklı ve güvenli konutlarda barınmak hepimizin hakkı.

Son yıllarda çarşıya, pazara, faturalara gelen zamlarla hayat pahalılığı giderek arttı. Pandemi koşullarında işsizlik büyüdü, ücretler enflasyon karşısında eridi. Bütün bunlar yetmezmiş gibi son günlerin en önemli gündemlerinden biri kiralık konut fiyatlarındaki artış. Özellikle büyük kentlerde bir yıllık artış ortalama %30-%40 arasında seyrederken, kimi bölgelerde bu artış 3 katını dahi bulmakta. Kira artışlarının yanı sıra kiralık konut bulmak da artık çok zor. Bu durum inşaat maliyetlerindeki artış, yüz yüze eğitimle birlikte büyükşehirlere geri dönüşün hızlanması gibi nedenlere dayandırılsa da biliyoruz ki temel sorun ülkemizde barınma hakkının tamamen serbest piyasanın eline bırakılması ve kiracıların ay sonunu nasıl getirdiğini düşünen konut politikaları üretilmemesidir.

Akıl dışı rant projelerine hazine garantisi verenler deprem tehlikesi olan şehirlerde güvenli konutlar inşa etmekten imtina etmektedir. Konut kiralarındaki artış nedeniyle bu şehirlerde sağlıklı, güvenli, yaşamaya uygun konut aramak lüks haline gelmekte, halk riskli yapılarda yaşamak zorunda bırakılmaktadır.

Halkevleri olarak bütün kiracıları barınma hakkımız için, insanca yaşamak için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Acilen en temel haklarımızdan biri olan barınma hakkını koruyan kamusal düzenlemeler yapılmalıdır!

Kiralara üst sınır getirmeli ve kiralar kamu kurumları tarafından denetlenmelidir.

Konutların depreme dayanıklılığı, güvenli ve sağlıklı olup olmadığı yerel yönetimler tarafından kontrol edilmeli ve rant için değil halk için yenilemeler yapılmalıdır.

Barınma haktır, engellenemez!